Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Sjellja Organizative

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit me shkrim nga lënda “Sjella organizative”.

Kliko këtu: Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Sjellja Organizative të mbajtur me datën 30.06.2017