Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda “Vendosja në biznes”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit me shkrim nga lënda “Vendosja në biznes”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda Vendosja në biznes