Rezultatet e studentëve nga lënda “Ndërmarrësi”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e studentëve nga lënda “Ndërmarrësi”.

Kliko këtu:  Rezultatet Ndermarresi, Janar 2017!