Rezultatet e testit të parë mesemestral nga lënda: Marketingu, mbajtur me 04.12.2015

Këtu mund ta gjeni rezultatin e testit të parë mesemestral në lëndën: Marketingu, të mbajtur më 03.12.2015

Rezultatet e testit te pare mesemestral nga Marketingu