Rezultatet e testit II në lëndën “Sjellje organizative”

Këtu mund mund t’i gjeni rezultatet e testit II në lëndën “Sjellje organizative”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të dytë nga lënda Sjellja Organizative MI