Rezultatet e testit II në “Statistikë”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e testit II në lëndën “Statistikë”, në të dy programet:

Kliko këtu: Rezultatet e testit të II, nga lënda e Statistikës – BFK

Kliko këtu: Rezultatet e testit të II, nga lënda e Statistikës, MI