Rezultatet e testit të dytë me shkrim nga lënda “Mjedisi i biznesit”

Këtu mund të gjeni rezultatet e testit të dytë me shkrim nga lënda “Mjedisi i biznesit”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të dytë nga lënda Mjedisi i biznesit 28012017 UMIB (1)