Rezultatet e testit të dytë me shkrim nga lënda “Vendosja në biznes”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e testit të dytë me shkrim nga lënda “Vendosja në biznes”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të dytë nga lënda Vendosja në biznes 06022017 UMIB (1)