Rezultatet finale nga lënda “Menaxhment”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet finale nga provimi në lëndën “Menaxhment”:

Kliko këtu: Rezultatet finale, Menaxhment! (1)