Rezultatet në lëndën “Mikroekonomia I, Kollokfiumi I”

Këtu mund të gjeni rezultatet lëndën “Mikroekonomia I, Kollokfiumi I” në drejtimin “Banka, Financa dhe Kontabilitet”

Kliko këtu: BFK Besart Hajrizi (1) (1)