Rezultatet nga kolokviumi në lëndën “Kontabiliteti i menaxhmentit”

Këtu mund të gjeni rezultatet nga kolokviumi në lëndën “Kontabiliteti i menaxhmentit”.

Kliko këtu: rez_k-1_prof_km_mitrovice_19-12-2016