Rezultatet nga provimi final në lëndën “Tregjet dhe Institucionet Financiare”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet nga provimi final në lëndën “Tregjet dhe Institucionet Financiare”.

Kliko këtu: Rezultatet e Provimit Final Tregjet dhe Institucionet Financiare UMIB