Rezultatet nga provimi në lëndën “Financa e Korporatave”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet në provimin e mbajtur në lëndën “Financa e Korporatave”.

Kliko këtu: financa-e-korporatave