Rezultatet nga provimi në lëndën “E drejta biznesore”

Lista e studentëve që e kanë kaluar provimin në lëndën “E drejta biznesore”, mbajtur më 18 janar 2016:

Kliko këtu: Rezultatet e plota ne biznesore Afati i Janarit 2016