Rezultatet nga lënda “Menaxhimi i resurseve humane”

Këtu mund të gjeni rezultatet nga lënda “Menaxhimi i resurseve humane”

Kliko këtu: Rezultatet perfundimtare MRH – Mitrovice