Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në afatin e dytë- FIMK

Inxhinieri Ekonomike

Makineri Prodhuese

Informatikë Inxhinierike