Rezultatet e provimeve me datë 28.04.2017

Këtu mund t’i gjeni rezultatet nga lënda “Informatikë”
Kliko këtu: Rezultatet Gjeoshkenca Janar 2017