Semestri dimëror në nivelin master vazhdon deri më 23 janar 2016

Njoftohen profesorët dhe studentët e vitit të parë, niveli master të vitit akademik 2015/16, se semestri dimëror do të vazhdon deri me 23 janar 2016.

Kliko këtu: 06.01.2016_Lajmerim_vazhdim semestri dimeror_Master (