Seminar mbi lidershpin dhe menaxhimin e ndryshimeve

Kliko këtu: Leadership Change and Management May 2017 (1)