Senate

 1. Prof. Asoc. Dr. Alush Musaj – rektor, Kryesues i Senatit

 2. Prof. Dr. Izet Zeqiri – prorektor

 3. Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku – prorektor

 4. Prof. Ass. Dr. Rifat Morina – prorektor

 5. Prof. Dr. Naser Peci – dekan në Fakultetin e Gjeoshkencave

 6. Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi – profesor në Fakultetin e Gjeoshkencave

 7. Prof. Ass. Dr. Milaim Sadiku – dekan në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore

 8. Prof. Dr. Hakif Zeqiri – dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike (FIMK)

 9. Prof. Dr. Avni Terziqi – profesor në FIMK

 10. Ass. Fatbardha Hoxha – u.d dekane e Fakultetit të Edukimit

 11. Ass. Bashkim Preteni – u.d dekan i Fakultetit Juridik

 12. Ass. Besart Hajrizi – u.d dekan i Fakultetit Ekonomik

 13. Sadete Azemi –  administrata

 14. Alban Fazliu – Parlamenti Studentor

Anëtarët e komisionit të studimeve