Shpallje për ekspert të fushës për planifikim strategjik

Shpallje për ekspert të fushës për planifikim strategjik.

Kliko këtu: Shpallje