Shqyrtimi i ankesave për afatin e dytë

Bashkangjitur gjeni njoftimin për shqyrtimin e ankesave për afatin e dytë në fakultetin e Edukimit.

Kliko këtu.