Shtyhet provimi “E drejta biznesore”, viti I

Njoftohen studentët se provimi “E drejta biznesore”, viti I, te Prof. Bashkim Preteni, shtyhet për dt. 30.09.2017 nga ora 13:00 salla SO2.