Shtyhet provimi nga lënda “E drejta romake”

Provimi nga lënda “E drejta romake” i cili ka qenë i paraparë të mbahet më 28.09.2017, në ora 09:00,  shtyhet për më 30.09.2017, në ora 09:00.