Studentët e pranuar mund të regjistrohen nga data 03.10.2016 deri më 07.10.2016

Njoftohen studentët që janë pranuar në afatin e parë dhe afatin e dytë se mund të regjistrohen  nga data 03.10.2016 deri më 07.10.2016.  Studentët, të cilët nuk paraqiten brenda këtij afati e humbin të drejtën e regjistrimit.