Të mërkurën do te mbahet testi i parë në lëndën “E drejta biznesore”

Të mërkurën do te mbahet testi i parë në lëndën “E drejta biznesore”. Për t’u zhvilluar testi në mënyrë sa me efikase dhe transparente, duhet të ndahen studentët në 4 grupe (50 studente në një grup, sipas drejtimit dhe ndarjes se tyre ne grupe për ushtrime).

Grupi I: 08:00 – 08:45
Grupi II: 8:45 – 09:30
Grupi III: 9:30 – 10:15
Grupi IV: 10:15 – 11:00