Thirrja e fundit – Konferenca ndërkombëtare “Good Society – A Multidimensional Approach”

Thirrja e FUNDIT
Konferenca ndërkombëtare
“Good Society – A Multidimensional Approach”
(Tiranë, 17-18 nëntor 2017)
Aplikimet vazhdojnë….

Në fazën e parë (deri më 20 shtator) kanë aplikuar studiues nga:
Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Kina – Hong Kongu, India, Ukraina,
Nigeria, Kenia, Indonezia, Kroacia, Republika Çeke, Rusia, Turqia etj.
Afati përfundimtar i dërgimit të abstrakteve: 30 shtator 24.00
Pas këtij afati dërgimi i abstrakteve është i pamundur, për shkak të
sistemit.

Aplikimi mund të bëhet online:
shkoni te www.sociology.al (english) dhe klikoni – Conferences – Call
for papers – Online abstracts submission…..

Ose, mjafton të dërgoni Paper Proposal Form (tabela në fund të Call for
Papers)
Sekretaria e konferencës
Në emër të Komisioni Organizator
21 shtator 2017

Për më shumë:
https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/calls-for-papers;
http://umb.edu.al/news728.html;
http://aab-edu.net/…/konference-nderkombetare-shoqeria-e-mire-nje-qasje-shumedimensionale/
Twitter: https://twitter.com/isa_sociology/status/877833355101732864
Facebook: Instituti Sociologjisë
Facebook/page: Shoqata Sociologjike Shqiptare