Vendimi i KD-së për pagat e stafit akademik

Këtu mund ta gjeni vendimin e përmirësuar të Këshillit Drejtues për pagat e stafit akademik, për shkak të një gabimi teknik në pikën 2 të vendimit, lidhur me datën e deklarimit të marrëdhënies së punës.

Kliko këtu: Vendimi per paga