Vendimi i Komisionit të Ankesave në Fakultetin e Edukimit

Këtu mund ta gjeni vendimin e Komisionit të Ankesave në Fakultetin e Edukimit, që ka të bëj me provimin pranues.

Kliko këtu: Vendimi nga Komisioni i Ankesave në Edukim