Vendimi i Komisionit të Ankesave në Fakultetin Juridik

Këtu mund ta gjeni vendimin e Komisionit të Ankesave në Fakultetin Juridik, që ka të bëj me provimin pranues.

Kliko këtu: Vendimi nga Komisioni i Ankesave në Juridik