Vendimi për ankesat në Fakultetin Ekonomik

Këtu mund ta gjeni vendimin e Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave sa i përket pranimit të studentëve në Fakultetin Ekonomik.

Kliko këtu: Fakulteti Ekonomik