UMIB 2015

Inaugurimi i Qendrës së Inovacionit dhe Ndërrmarësisë

UMIB 2018

Ceremonia e ndarjes së mirënjohjeve