Vizioni – të jetë një shoqatë dinamike, e drejtuar nga vlerat dhe e orientuar drejt mbështetjes së nevojave shoqërore dhe intelektuale të të gjithë anëtarëve Alumni si atyre të tanishëm po ashtu edhe anëtarëve të ardhshëm të Universitetit të Mitrovicës.