Zgjatet afati për konkursin – sekretar i njësisë akademike

Kliko këtu: Zgjatja e afatit-sekretar