Njoftim për mbajtjen e provimit në lëndën TIK

Provimi nga lenda: TIK ne edukimin parashkollor   dhe TIK ne arsimin fillor do te zhvillohet ne daten 11 shkurt 2019, ne oren 09.00, ne Amfiteater.