Njoftim për mbajtjen e provimit tek Prof. Shahini

Provimet tek Prof. Shahini do te mbahen me date 08.02.2019 si me poshte:
Provimi Hyrje ne psikologji (programi fillor dhe parashkollor) do te mbahet  ne orarin 10:00-11:00 ne sallen 107.
Provimi Psikologji e Personalitetit (programi fillor dhe parashkollor) do te mbahet ne orarin 11:00-12:00 ne sallen 107.