PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2018/19 

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Islam Fejza
 2. Dr. sc. Sylejman Hyseni
 3. Dr. sc. Izet Zeqiri
 4. Dr. sc. Sabri Avdullahi
 5. Dr. sc. Rrahim Maksuti
 6. Dr. sc. Naser Peci
 7. Dr. sc. Gani Maliqi
 8. Dr. sc. Ahmet Tmava
 9. Dr. sc. Behxhet Shala
 10. Dr. sc. Bedri Durmishaj
 11. Dr. sc. Flurije Sheremeti
 12. Dr.sc. Afrim Koliqi

 

 Profesorë të asocuar:

 1. Dr. sc. Irfan Voca
 2. Dr. sc. Mursel Rama
 3. Dr. sc. Rushit Haliti
 4. Dr. sc. Ali Sadiku
 5. Dr. sc. Muharrem Zabeli
 6. Dr. sc. Rafet Zeqiri

 

Profesorë asistentë:

 1. Dr. sc. Zarife Bajraktari – Gashi
 2. Dr. sc. Nurten Deva
 3. Dr. sc. Nazmi Hasi
 4. Dr.sc. Izet Ibrahimi
 5. Dr.sc. Kemajl Zeqiri

 Asistentë:

 1. Msc. Arbër Zeqiraj
 2. Msc. Gëzim Ibishi
 3. Msc. Mimoza Kovaçi
 4. Msc. Bastri Zeka

 

 PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

 Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Sefedin Kastrati
 2. Dr. sc. Milajete Shala-Mehmeti
 3. Dr. sc. Nagip Murati
 4. Dr. sc. Musa Rizaj
 5. Dr. sc. Zenun Elezaj

 

Profesorë të asocuar:

 1. Dr. sc. Nushe Lajҫi
 2. Dr. sc. Ahmet Haxhijaj
 3. Dr. sc. Ismet Ibishi
 4. Dr.sc.Sabri Sadiku
 5. Dr. sc. Muhamedin Hetemi

 

Profesorë asistentë:

 1. Dr. sc. Hamit Nuredini
 2. Dr.sc. Edita Bekteshi

 

Ligjërues:

 1. Inxh. Muhamet Hajrizi
 2. Dr.sc. Jahir Gashi

 

 Asistentë të angazhuar:

 1. Dr. sc. Festim Kutllovci
 2. Msc. Bajram Mustafa
 3. Msc. Burbuqe Prekadini
 4. Msc. Islam Ahmeti
 5. Msc. Berat Sinani
 6. Msc. Frashër Brahimaj
 7. Mr. sc.  Melihate Shala
 8. Msc. Artan Alidemaj
 9. Msc. Argjend Hajra

Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik