NJOFTIME

Paraqitja e provimeve për afatin e shtatorit bëhet prej 22.08.2016 – 29.08.2016

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini" se paraqitja e provimeve për afatin e shtatorit bëhet prej  22.08.2016 - 29.08.2016. Pas datës 29.08.2016, nuk mund të paraqitet asnjë provim.

Lexo më shumë

Njoftim për studentët e njësive akademike të UP – së (FGJT dhe FSHA në Mitrovicë)

1. Studentët e njësive akademike të UP – së (FGJT dhe FSHA në Mitrovicë), të regjistruar para vitit akademik 2013/2014, nga data 01.10.2016 do të konsiderohen studentë të UMIB – it (neni 6, pika 1, e Marrëveshjes për ndarje). 2. Të gjithë studentët, nga pika 1 e njoftimit, të cilët nuk diplomojnë deri më 30.09.2016, do të transferohen në programe të njëjta në kuadër të fakulteteve përkatëse të UMIB – it. 3. Transferimi i studentëve, si më lartë, do të bëhet gjatë muajit tetor 2016. Njoftimet përkatëse lidhur me transferimin, studentët do ti marrin në fakultetet përkatëse.
Lexo më shumë

Njoftim – regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 25.07.2016 deri me 29.07.2016

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 25.07.2016 deri me 29.07.2016, prej orës 9:00 - 15:00. Jashtë këtij afati kandidatet e pranuar nuk do te mund te regjistrohen, prandaj luten qe t'i përmbahen…

Lexo më shumë

Lista e kandidatëve të pranuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Këtu mund ta gjeni listën me kandidatët që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve (niveli bachelor) në vitin akademik 2016/17 në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike.
Lexo më shumë
21

Staf Akademik

12

Staf Administrativ

Galeria