NJOFTIME

Rezultatet e provimeve pranuese të kandidatëve për vitin akademik 2015-2016, afati i dytë

Rezultatet e provimeve pranuese të kandidatëve sipas Fakulteteve dhe Departamenteve, ne afatin e dytë FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE
Lexo më shumë

Njoftim për kandidatët e pranuar në vitin e parë për vitin akademik 2015/2016 në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej dt. 03.09.2015 deri më 10.09.2015, prej orës 9:00 – 15:00. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen, prandaj luten që t’i përmbahen afatit…

Lexo më shumë
21

Staf Akademik

12

Staf Administrativ

Galeria