NJOFTIME

Konkurs për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve për vitin 2017

Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Këshilli Shkencor i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në mbeshtetje të Ligjit nr. 04/L-135 për veprimtari kërkimore shkencore dt. 28 mars 2013 (gazeta zyrtare nr. 11/02 maj 2013) dhe udhëzimit administrativ nr. 28/2016 i dt. 22.11.2016 për Grante afatshkurtëra të mobilitetit dhe për pjesëmarrje në konferenca shkencore ndërkombëtare, shpall: KONKURS për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve për vitin 2017
Lexo më shumë

Konkurs për projekte të vogla shkencore të shpallura nga MASHT

Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Këshilli Shkencor i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në mbështeteje të Ligjit nr. 04/L-135 për veprimtari kërkimore shkencore dt. 28 mars 2013 (gazeta zyrtare nr. 11/02 maj 2013) dhe udhëzimit administrativ nr. 26/2016 i dt. 22.11.2016 për Grante për projekte të vogla shkencore, shpall: KONKURS (Për projekte të vogla shkencore) Me të cilin ftohen institucionet kosovare të shkencës dhe shkencëtarët kosovarë të cilët përkrahen nga ndonjë institucion kërkimoro-shkencor, që të konkurrojnë për përfitimin e granteve shkencore në këto kategori:
Lexo më shumë

Shtyhet afati për paraqitjen e provimeve deri më 27.01.2017

Njoftohen studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, se me vendim të Senatit në mbledhjen e mbajtur më 19 janar 2017, shtyhet afati për paraqitjen e provimeve në afatin e janarit deri më 27.01.2017.

Lexo më shumë

Debat me studentë për fuqizimin e të rinjve në vendimmarrje

Ftohen studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë që të marrin pjesë në debatin publik të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) me mbështetje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, në kuadër të projektit “Fuqizimi i votuesve të rinjve për të marrë vendime duke qenë të informuar, dhe duke i ndihmuar ata që t’i mbajnë politikanët llogaridhënës”.
Lexo më shumë
21

Staf Akademik

8

Staf Administrativ

Galeria