FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE

PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2018/19

 Profesorë të rregullt:

 1. Dr. Sc. Blerim Baruti
 2. Dr. Sc. Dilaver Salihu
 3. Dr. Sc. Nushe Lajqi

 

 Profesorë të asocuar:

 1. Dr. Sc. Alush Musaj
 2. Dr. Sc. Florent Dobroshi
 3. Dr. Sc. Aziz Behrami
 4. Dr. Sc. Milaim Sadiku
 5. Dr. Sc. Ismet Mulliqi
 6. Dr. Sc. Sadija Nikshiq

 

Profesorë asistentë:

 1. Dr. Sc. Mensur Kelmendi
 2. Dr. Sc. Mehush Aliu
 3. Dr. Sc. Fatos Rexhepi
 4. Dr. Sc. Besire Cena
 5. Dr. Sc. Flora Ferati
 6. Dr. Sc. Rifat Morina

 

Asistentë:

 1. Dr. Sc. Mirsade Osmani
 2. MSc. Malësore Pllana
 3. MSc. Bahtir Hyseni

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. Sc. Luljeta Pula-Beqiri
 2. Dr. Sc. Ilirjan Malollari
 3. Dr. Sc. Isa Tahiri
 4. Dr. Sc. Rozana Troja
 5. Dr. Sc. Bizena Bijo
 6. Dr. Sc. Mirela Lika
 7. Dr. Sc. Qerim Selimi

 Profesorë të asocuar:

 1. Dr. Sc. Rozeta Hasalliu
 2. Dr. Sc. Selver Hoda
 3. Dr. Sc. Valdet Gjinovci

 

Ligjërues:

 1. Mr. Mursel Ibrahimi

 

  Asistentë të angazhuar:

 1. MSc. Fatime Koka
 2. MSc. Ylber Januzaj
 3. MSc. Dafina Llugaxhiu
 4. MSc. Arbër Hyseni
 5. MSc. Anita Malaj
 6. Dr. Sc. Faruk Hajrizi
 7. Dr.sc. Atifete Zuna
 8. MSc. Milaim Mehmeti

 

 

Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik