Njoftim për orarin e konsultimeve

Të nderuar studentë, orarin e kosultimeve me profesorët e Fakultetit Juridik e gjeni në dokumentin e bashkëngjitur.

Kliko këtu