Njoftim për personel akademik dhe adminitrativ me të drejtë vote

Bashkangjitur gjeni njoftimin për personelin akademik dhe administrativ me të drejtë vote në zgjedhjet e përgjithshme 2019 në UMIB.

Kliko këtu