Njoftim për studentët e Fgjt-së dhe Fshta-së ne kuadër te UP-së

Njoftohën studentët e FGJT-së dhe FSHTA-së, ne kuadër të Universitetit të Prishtinës, te cilët nuk i kan kryer obligimet për semestrin dimëror. Universiteti i Prishtinës, ka caktuar vetëm datën 29.11.2016 ditë e Marte, për regjistrim te semestrit dimëror, për ata studentë te cilët nuk i kan kryer obligimet gjatë afatit të paraparë për regjistrim te semstrit.

Studentët te cilët nuk e regjistrojn semestrin dimëror me datën 29.11.2016, Universiteti i Prishtinës nuk do ta mundesoj asnjë datë tjeter për regjistrim, dhe studentët do ta humbin vitin.