Orari i ligjëratave për Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Bashkangjitur gjeni orarin e ligjëratave 2018-2019, në programet e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike si më poshtë:

Makineri Prodhuese

Inxhinieri Ekonomike

Informatikë Inxhinierike