Orari i provimeve për afatin e prillit

Këshilli i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, në mbledhjen e mbajtur më 06.04.2016, shtyrtoi kërkesën e Këshillit të Studentëve për orarin e mbajtjes së provimeve për afatin e prillit dhe vendosi si në vijim;

 

  1. Provimet për afatin e prillit, në Fakultetin e Inxhinerisë Mekanike dhe Kompjuterike do të organizohen më 22 prill 2016 dhe më 29 prill 2016.

 

  1. Orari i mbajtjes së provimeve do të jetë;

 

  1. Makineria prodhuese nga ora 14.00,
  2. Informatikë Inxhinierike nga ora 16.00.