Rezultatet e kolokviumit të parë nga lënda Kontabiliteti Menaxherial

Bashkangjitur gjeni rezultatet e kolokviumit të parë nga lënda Kontabiliteti Menaxherial viti dytë, Fakulteti Ekonomik.

Kliko këtu