LabForenzik

Vizita e studentëve të Fakultetit Juridik në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë

Gjatë vizitës me studentët e vitit të II-të, të Fakultetit Juridik të Universitetit Publik të Mitrovicës, në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë.