FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

 PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2016-2017

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Hakif Zeqiri
 2. Dr. sc. Avdi Salihu
 3. Dr. sc. Ahmet Latifi

 Profesorë të asocuar:

 1. Dr. sc. Qamil Kabashi
 2. Dr. sc. Milaim Zabeli

 Profesorë asistentë:

 1. Dr. sc. Sahit Surdulli
 2. Dr. sc. Faton Merovci
 3. Dr. sc. Muzafer Shala
 4. Dr.sc. Lumnije Thaçi
 5. Dr.sc. Besim Xhafa
 6. Dr. sc. Edita Bekteshi

Ligjërues:

 1. Mr. sc. Melihate Galica
 2. Inxh. Dipl. Muhamet Hajrizi

Asistentë:

 1. MSc. Fitim Zeqiri, PhD
 2. MSc. Drilon Bunjaku, PhD
 3. MSc. Blerina Voca, PhD
 4. MSc. Fisnik Osmani, PhD
 5. MSc. Safet Abdullahu, PhD
 6. MSc. Arbëri Krasniqi
 7. MSc. Besmir Sejdiu, PhD
 8. MSc. Korab Rrmoku, PhD

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2017-2018

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Avni Terziqi
 2. Dr. sc. Hysni Osmani

Lektorë të angazhuar:

 1. MSc. Etleva Blakaj

Asistent i angazhuar:

 1. MSc. Shpëtim Salihu

Profesor asistent i angazhuar:

Dr. sc.Violetë Bardhi