FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

 PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2018/19

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Hakif Zeqiri
 2. Dr. sc. Avdi Salihu
 3. Dr. sc. Ahmet Latifi

 Profesorë asistentë:

 1. Dr. sc. Sahit Surdulli
 2. Dr. sc. Faton Merovci
 3. Dr. sc. Muzafer Shala
 4. Dr.sc. Lumnije Thaçi
 5. Dr.sc. Besim Xhafa
 6. Dr. sc. Edita Bekteshi

Ligjërues:

 1. Mr. sc. Melihate Galica
 2. Inxh. Dipl. Muhamet Hajrizi

Asistentë:

 1. Dr. Sc. Fitim Zeqiri
 2. Dr. Sc. Fisnik Osmani
 3. MSc. Blerina Voca, PhD
 4. MSc. Safet Abdullahu, PhD
 5. MSc. Arbëri Krasniqi
 6. MSc. Besmir Sejdiu, PhD

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Avni Terziqi
 2. Dr. sc. Hysni Osmani

Profesorë të asocuar:

 1. Dr. sc. Qamil Kabashi
 2. Dr. sc. Milaim Zabeli

Profesorë asistentë:

 1. Dr. sc.Violetë Bardhi
 2. Dr. sc. Sadete Pllana

Asistentë:

 1. MSc. Granit Hajra
 2. MSc. Berat Ujkani
 3. MSc. Krenare Haziri

 

 

Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik