FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

 PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2016-2017

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Hakif Zeqiri
 2. Dr. sc. Avdi Salihu

 Profesorë të asocuar:

 1. Dr. sc. Ahmet Latifi
 2. Dr. sc. Qamil Kabashi
 3. Dr. sc. Milaim Zabeli
 4. Dr. sc. Florin Peci

 Profesorë asistentë:

 1. Dr. sc. Sahit Surdulli
 2. Dr. sc. Faton Merovci
 3. Dr. sc. Afrim Gjelaj
 4. Dr. sc. Muzafer Shala
 5. Dr.sc. Lumnije Thaçi
 6. Dr.sc. Besim Xhafa

Ligjërues:

 1. Mr. sc. Melihate Galica
 2. Inxh. Dipl. Muhamet Hajrizi

Lektor:

 1. Dr. sc. Edita Bekteshi

Asistentë:

 1. MSc. Fitim Zeqiri, PhD
 2. MSc. Drilon Bunjaku, PhD
 3. MSc. Blerina Voca, PhD
 4. MSc. Fisnik Osmani, PhD
 5. MSc. Safet Abdullahu, PhD
 6. MSc. Arbëri Krasniqi
 7. MSc. Besmir Sejdiu
 8. MSc. Korab Rrmoku

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2016-2017

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Avni Terziqi
 2. Dr. sc. Hysni Osmani
 3. Dr. sc. Muzafere Limani
 4. Dr.sc. Ilir Limani

 Profesor të asocuar:

 1. Dr. sc. Azem Kyqyku

Lektor të autorizuar:

 1. Dr. sc.Violetë Bardhi Zeqiri
 2. MSc. Vjollca Caka
 3. MSc. Etleva Blakaj

Ligjërues të angazhuar:

 1. Dr. sc. Besim Xhafa

Asistentë të angazhuar:

 1. MSc. Sabrije Musa
 2. MSc. Arbnor Zeqiri