Kryetar i Parlamentit Studentor

Shahin Gashi

Email: [email protected]

Mob: 046 121 165

Nënkryetarë  të Parlamentit Studentor

Laura Tahiri

Pëllumb Sadiku

Sekretare e Parlamentit Studentor

Blendina Bislimi

Anëtarë të Parlamentit Studentor

Shahin Gashi

Ardian Bajraktari

Egzon Pllana

Rafet Misimi

Veton Meha

Për aktivitetet e Parlamentit Studentor mund të njoftoheni edhe në faqen e facebookut:

https://www.facebook.com/Parlamentiumib