Bursa në nivelin master për studentët që kanë përfunduar Fakultetin e Inxhinierisë Ushqimore

Hapet Thirrja për bursa  në nivelin master për studentët që kanë përfunduar Fakultetin e Inxhinierisë Ushqimore.

Universiteti “Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italy)” ofron 10 bursa për studime master në “Food and Beverage Innovation and Management”

Për më tepër shih linkun: http://www.d3a.univpm.it/node/660